trefyrarSvenska fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades den 5 oktober 1996. Föreningen har ca 3000 medlemmar. Svenska Fyrsällskapet  är världens näst största nationella fyrförening.

Svenska fyrsällskapet har som mål att:

  • Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.
  • Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.
  • I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
  • Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och  utländska fyrföreningar,  myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse  för ovanstående områden

  • I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för    att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
  • Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och  utländska fyrföreningar,  myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse  för ovanstående områden.

Läs mer om Svenska fyrsällskapet