berg

Bergarter på Måseskär

Bergrunden är mycket gammal, flera miljoner år, och tillhör Stora Le – Marstrandsserien, som ingår bland äldre gotiska bergarter på Västkusten.
Stora Le – Marstrandsserien har format ett mäktigt nord-sydligt stråk av vanligen ådergnejsomvandlade sediment och vulkaniter och som kvartsiter och glimmerskiffar i Bohusläns yttre kustband.
Bergsformationen på Måseskär är särskilt mäktig och dramatisk på västsidan med omväxlande sprickzoner med branta stup, slätta hällar, hällkar, diabasgångar och andra formationer i kontrastrika färgnyanser.