säl

Gråsäl och knubbsäl lever vid Måseskär

Alldeles vid Måseskär lever både gråsäl och knubbsäl. Sedan 2008 är området klassat som Natura 2000- område, främst för att säkra en lugn miljö för knubbsälen.

Knubbsälen är under delar av året beroende av land Måseskär är då en viktig sällokal. När knubbsälen byter päls och när kutarna föds och diar lever knubbsälen nästan helt på land.

Under sommaren, då knubbsälen byter päls och när ungarna (kutar) föds och diar är knubbsälen helt eller delvis bunden till land. under denna period är knubbsälen extra känslig för störningar.