stormsvala

Stormsvalan besöker Måseskär

Måseskär är en av de platser som den europeiska stormsvalan besöker. Det är svårt att veta var den häckar eftersom den är liten och har nattliga vanor. De närmsta kända häckningsplatserna är Shetlandsöarna och norska västkusten. Det finns dock hopp om att Stormsvalan också skall börja häcka i Sverige.

Stormsvalan lever till största delen över havet. Den kan bli upp till 30 år gammal.

Under tidsperioden 1988-2017  har sammanlagt har 90 stormsvalor fångats och ringmärkts på Västkusten, 81 ex i Bohuslän och 9 ex i Halland.

75% av stormsvalorna i Bohuslän har ringmärkts på Måseskär (56 ex). Med återfynd av stormsvalor märkta i andra länder närmar vi oss totalt 100 fångade stormsvalor på Västkusten.