Sjöfartsverket har genomfört en grundlig renovering av Heidenstams fyr på Måseskär. Det var ett mycket större arbete än vad som först beräknades till. Kostnaden för renoveringen uppgick till cirka 12 miljoner kronor. Se Sjöfartsverkets hela presentation med bilder i länken nedan:

Presentation Renovering av Måseskärs Fyr 2022