När kriget kom till Måseskär

I april 1940 var tyska krigs- och transportfartyg på väg för att ockupera Norge. Den 8 april 1940 kom ordern att alla svenska fyrar skulle släckas för att försvåra för tyskarna och inom två dygn var den svenska kusten mörklagd.  Sverige ställs dock inför ett svårt val då Nazi-Tyskland begär att fyrarna längs Västkusten skall tändas för att vägleda transporter till och från Norge. Efter 10 dagar är fyrarna tända igen.

De mörka krigsåren påverkade fyrplatserna på flera sätt, då kriget pågick för fullt utanför den svenska västkusten. Under åren 1940 – 47 bodde Lars Wässing på Måseskär, där hans far var fyrmästare. Han arbetade då också som fyrbiträde. Under dessa år dokumenterade handet dagliga livet på Måseskär i sina skisser, som visas på Måseskärs fyrmuseum. Där finns också en krigslins, en lins med kåpa som bara tillät ljus in mot land, för att inte synas för passerande fientliga fartyg. Krigslinsen monterades aldrig. Istället blev det en rutin för fiskarna att ringa från Käringön och be fyrmästaren blinka ett tag, då de behövde fyrens vägledning.

Här kan du lyssna till Lars Wässings berättelser från kriget: