byggnader

Fyrmästarbostaden

Fyrplatsen består av ett bostadshus, som idag rymmer tre lägenheter, en konferenslokal samt ett vindsrum. Till fyrplatsen hör även en redskapsbod, matkällare, en bastu, en tvättstuga, en fotogenbod, ett maskinhus och ett fyrmuseum.
Det finns även en mindre fyrplatshamn med plats för några mindre båtar och ett par sjöbodar.
Den nya fyren och de äldre fyrbyggnaderna ägs av Sjöfartsverket.