sdhe

Kommande aktiviteter på Måseskär

Västerhavsveckan 

Västerhavsveckan är en årlig återkommande aktivitet, arrangerad av Västra Götalandsregionen. Sedan 2010 är Måseskärs fyrplats ett stående inslag i Västerhavsveckan. Stiftelsen Måseskär håller då öppen fyr och bjuder på guidningar om såväl fyrplatsens historia, som djur och naturliv.

Tid: 3-11 augusti 2019

Internationella fyrdagarna

Under fyrdagarna visar vi fyren och berättar om Måseskärs historia och natur. Fyrdagarna infaller alltid tredje helgen i augusti.

Tid: 16 – 18 augusti 2019