sdhe

Kommande aktiviteter på Måseskär

Västerhavsveckan 

Västerhavsveckan är en årlig återkommande aktivitet, arrangerad av Västra Götalandsregionen. Sedan 2010 är Måseskärs fyrplats ett stående inslag i Västerhavsveckan. Stiftelsen Måseskär håller då öppen fyr och bjuder på guidningar om såväl fyrplatsens historia, som djur och naturliv.

Tid:1-9 augusti 2020

Internationella fyrdagarna

Under Västerhavsveckan är Måseskärs fyr öppen och det bjuds på visningar av fyren och naturguidningar.

Tid: 15 – 16 augusti 2020