sdhe

Kommande aktiviteter på Måseskär

 

Västerhavsveckan 

Västerhavsveckan är en årlig återkommande aktivitet, arrangerad av Västra Götalandsregionen. Sedan 2010 är Måseskärs fyrplats ett stående inslag i Västerhavsveckan. Stiftelsen Måseskär håller då öppen fyr och bjuder på guidningar om såväl fyrplatsens historia, som djur och naturliv. Dessutom tänds fyren under hela veckan!

Tid: 5-13 augusti 2017

Till Västerhavsveckan

Internationella fyrdagarna

Under fyrdagarna visar vi fyren och berättar om Måseskärs historia och natur.

Tid: 19-20 augusti 2017