fjärilsheader

Fjärilar på Måseskär

På Måseskär finns en rik och varierad fjärilsfauna. Fjärilar tycker om sol och värme. I skärgården är nederbörden mindre och soltimmarna fler, vilket är gynnsamt för fjärilarna.
Det finns en rik tillgång på nektar och såväl fuktiga som torra miljöer. Kaprifolen är särskilt attraktiv för nattfjärilar.
Bland arter som regelbundet ses sommartid kan nämnas Makaonfjäril, Kålfjäril, Citronfjäril, Nässelfjäril, Påfågelöga, Tistelfjäril, Amiral, Storfläckig pärlemofjäril, Sorgmantel, Gammafly, Luktgräsfjäril, Svingelgräsfjäril och Slåttergräsfjäril.