måseskarstiftelsen

Måseskärs vänner och Stiftelsen Måseskär


Måseskärs Vänner är en ideell förening som bildades 2021 och som arbetar vidare i stiftelsens anda för att behålla Måseskär som en öppen fyrplats.

Måseskärs Vänner har fått tillstånd av Transportstyrelsen att precis som stiftelsen tända den gamla Heidenstam fyren i samband med Västerhavs veckan. Denna hemsida www.maseskarsfyr.se drivs även av Måseskärs Vänner.

Medlemsskap
Vill du bli medlem i föreningen Måseskärs Vänner betala in 300 kr på Måseskärs Vänner bg konto 5659-9277 och ange namn plus telefon nummer.

Stiftelsen Måseskär bildades 1983 av Leif Lehmann. Den upphörde 2021.

Stiftelsen hade till ändamål att främja vård, uppfostran och undervisning av barn och ungdomar inom sjömanskap, navigering och sjöräddning. Dessutom främjade stiftelsen forskning om natur och miljö.

Stiftelsen , enligt avtal med Sjöfartsverket, svarade för vård och underhåll av byggnaderna på fyrplatsen och Heidenstamsfyren med ambitionen att Måseskärs fyrplats skulle bevaras i sitt ursprungliga skick och vara öppen för alla.

Sjöfartsverket
Den 7 december 2017 byggnadsminnesförklarade Måseskärs fyrplats. Stiftelsen är avvecklad och nu är Sjöfartsverket ansvarigt för hela fyrplatsen och alla dess byggnader.