fåglar

Måseskär har ett rikt fågelliv.

Under flera år har Kåre Ström arbetat med projekt Stormsvalan.