cropped-maseskar11.jpg

Återinvigning av Måseskärs fyr den 27 maj 2023!

Lördagen 27 maj firade Måseskär återinvigning av den gamla Heidenstam fyren. Sjöfartsverket har under 2022 gjort ett fantastiskt arbete med att rusta upp fyren som nästan är som ny igen med sina ursprungliga färger. Detta var all anledning att fira och återinvigningen arrangerades av Måseskärs Vänner, Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet. Ca 170 personer anslöt ute på ön en klar maj dag med passande frisk vind. Sjöfartsverkets stf Generaldirektör Joel Smith höll tal om Sjöfartsverkets verksamhet och hans egen relation till Måseskär. Därefter berättade Kristian Sahlberg som varit projektledare för upprustningen om det synnerligen omfattande arbetet.
Marie Tilosius från Svenska Fyrsällskapet berättade om västkustens fyrverksamhet ur ett historiskt perspektiv. Björn Aschan ordförande i den numera nedlagda stiftelsen Måseskär berättade om den stora insats Leif Lehman gjort  för att först rädda fyren från rivning och därefter se till att den underhölls under många år. Därefter följde Ulrik Svensson från Måseskärs Vänner som framförallt tackade Sjöfartsverket för den lyckade upprustning och hur viktig fyrplatsen är inte bara för Käringöborna utan som en ”ikon” längs hela kusten. Kul var att en större grupp från Mariestads fyrsällskap gästade ön och dess ordförande Bo Björk tackade för arrangemanget.

Alla fyrar med självaktning har en sång och delar av en kör från Käringön sjöng Måseskärs Visan till allmän glädje. Det bjöds på tårta och dryck som var sponsrad av Orust Sparbank. Det sköts även ett salutskott med den gamla mist kanonen från 1800 talet.

Därefter följde guidning av fyren plus guidning av fågel och fauna liv på Måseskär som är av unik karaktär. Ytterligare ett uppskattat inslag var att Bodil Smålander som har spenderat en stor del av sin barndom ute på Måseskär berättade och visade bilder från sin tid som barn på plats.

Presentation Renovering av Måseskärs Fyr 2022 (1)

Bilder från invigningen av Måseskärs fyr 27 maj 2023