prisma

Fyren på Måseskär är en Heidenstamfyr eller heidenstammare som den också kallas. Namnet har den fått av konstruktören Gustav von Heidenstam, som förutom att konstruera fyrar, också hade uppdraget att utveckla ett fyrsystem längs svenska kusten. Fyrtornet består av ett rör av järn som stagas upp av kryssbalkar och vajrar. Fyren är målad i rött och vitt.

Fyren är 21,7 m hög. En fyrvekig lampnäbb för fotogen monterades in i moderatörlampan 1884 men byttes 1887 ut mot en trevekig fotogenlampa med oföränderlig bränsleyta. Samtidigt byttes linsen från 1865 ut mot en 3:e ordn. (1000mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 6 inslipade ringar, 12 fack à 30 grader med katadioprisk krona (11 ringar) och krans (4 ringar) på varje fack, roterande på 8 hjul.

Från början skedde mistsignalering med gonggong som1873 ersattes av två sexpundiga kanoner. 1883 ersattes dessa av ångmistsirén och en av dessa kanoner står fortfarande kvar.Det finns flera heidenstamsfyrar längs den svenska kusten.